ارزیابی سازه

عطا الله نیکبیانخدمات ما1 Comment


بسیاری از سازه ها پس از طی مدت زمانی تحت تاثیر عواملی همچون زلزله، باد یا خستگی مصالح یا عوامل خوردنده آسیب می پذیرند و یا ممکن است بر اساس آیین نامه های قدیمی با ضرایب ایمنی پایین طراحی شده باشند. همچنین در بسیاری از سازه ها اشکالات اجرایی در حین ساخت بوجود می آید که ممکن است موجبات تخریب سازه یا آسیب پذیریی در زلزله و یا بارگذاری های ثقلی را بوجود بیاورد.
برای تشخیص مشکلات سازه و همچنی شناسایی نقاط ضعف و پس از آن روش اصلاح یا محاسبات آن نیاز به ارزیابی های دقیق بوسیله افراد آموزش دیده و با تجربه می باشد.
بهین کاوان پارس با افتخار اعلام می دارد که در این زمینه دارای سابقه درخشان و موفقیت آمیز می باشد.
همچنین با داشتن انواع ابزار و لوازم آزمایشگاهی توانایی این بررسی ها را دارد.
تست ها می تواند مخرب یا غیر مخرب باشد.
از تست های مخرب می توان به روش کر گیری اشاره کرد.
از تست های غیر مخرب هم می توان به چکش اشمیت و تست اولتراسونیک و… اشاره نمود.


One Comment on “ارزیابی سازه”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *